iPhone SE 2022

iPhone SE 2022 vừa lên kệ đã giảm giá

iPhone SE 2022 vừa lên kệ đã giảm giá

10:21, 11/05/2022

iPhone SE 2022 có kích thước bé so với nhu cầu của đa phần người Việt nên dù sản phẩm vừa mở bán, đơn vị phân phối đã hạ giá kích cầu.