Japan Display

JDI phải bán bớt tài sản để có tiền trả nợ cho Apple

11:24, 31/08/2020

Japan Display (JDI) được cho là đã hoàn tất kế hoạch bán cơ sở sản xuất màn hình LCD chính của mình cho Sharp như là một phần trong nỗ lực nhằm giảm bớt các khoản nợ cho Apple.