Kinh tế

Lợi nhuận và doanh thu của hãng công nghệ Cisco đều vượt dự báo

Lợi nhuận và doanh thu của hãng công nghệ Cisco đều vượt dự báo

16:18, 16/02/2023

Cisco nâng dự báo cho cả tài khóa 2023, với lợi nhuận đã điều chỉnh từ 3,73 USD lên 3,78 USD/cổ phiếu và tăng trưởng doanh thu từ 9% lên 10,5%. Cả hai con số này đều vượt dự báo của các nhà phân tích.