Kỷ lục

WhatsApp lập kỷ lục cuộc gọi vào đêm giao thừa

WhatsApp lập kỷ lục cuộc gọi vào đêm giao thừa

10:57, 05/01/2021

Đại dịch Covid-19 buộc nhiều người phải có những buổi gặp gỡ giao thừa ảo, điều đó được phản ánh trong các con số của WhatsApp.