Microsoft

Microsoft lên kế hoạch khắc phục hoàn toàn sự cố của máy chủ Xbox

Microsoft lên kế hoạch khắc phục hoàn toàn sự cố của máy chủ Xbox

10:49, 11/05/2022

Thông qua một bản cập nhật mới, Microsoft có kế hoạch khắc phục hoàn toàn sự cố ngừng hoạt động của máy chủ Xbox.