Microsoft

Windows 11 có thể mở tập tin RAR hoặc 7-Zip theo mặc định

14:08, 26/05/2023

Microsoft vừa thông báo Windows 11 sẽ mang đến khả năng hỗ trợ RAR, 7-Zip và các định dạng nén khác mà người dùng Windows đã chờ đợi trong nhiều thập kỷ.