Microsoft

VinBrain hợp tác với Microsoft trong mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên AI

VinBrain hợp tác với Microsoft trong mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên AI

Thứ sáu lúc 19:45

VinBrain mới đây công bố sẽ hợp tác với Microsoft trong mảng dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên AI, cụ thể là chia sẻ dữ liệu, xác thực chéo sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.