Microsoft

Windows 11 hỗ trợ cập nhật cho các dòng máy không tương thích

Windows 11 hỗ trợ cập nhật cho các dòng máy không tương thích

Thứ hai lúc 11:43

Mặc dù khá kiên quyết về các yêu cầu tối thiểu đối với Windows 11, nhưng Microsoft vẫn cho phép người dùng thiết bị không tương thích cài đặt nó và thậm chí hỗ trợ cập nhật với bản vá quan trọng.