Microsoft Azure

HiStaff được đưa lên nền tảng đám mây Microsoft Azure

17:43, 02/07/2018

Theo Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Microsoft và Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting), Tinhvan Consulting đã chính thức trở thành đối tác phát triển phần mềm độc lập (ISV) của Microsoft. C