Mitsubishi

Mitsubishi chi 17,5 tỷ USD để thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon

Mitsubishi chi 17,5 tỷ USD để thúc đẩy quá trình giảm phát thải carbon

16:35, 19/10/2021

Tập đoàn Mitsubishi Corp của Nhật Bản sẽ đầu tư 2 nghìn tỷ yên (khoảng 17,54 tỷ USD) vào các năng lượng thay thế như năng lượng tái tạo và hydro để thúc đẩy nỗ lực giảm phát thải carbon vào năm 2030.