MWC 2019

Qualcomm muốn mang chip 5G đến các ngành công nghiệp khác

15:42, 27/02/2019

Tại sự kiện MWC 2019, công ty Qualcomm đã công bố chip mạng 5G mới được thiết kế để sử dụng bên ngoài điện thoại thông minh.