năng lượng mặt trời

Phát hiện đột phá về công nghệ tạo ra điện Mặt Trời vào ban đêm

Phát hiện đột phá về công nghệ tạo ra điện Mặt Trời vào ban đêm

Hôm nay lúc 14:11

Bức xạ nhiệt hồng ngoại có thể được sử dụng để tạo ra điện ngay cả sau khi Mặt Trời lặn và một thiết bị có thể thu được bức xạ nhiệt hồng ngoại để sản xuất ra điện năng.