Nền tảng

VNPT GoMeet - dịch vụ họp trực tuyến trên nền điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam

VNPT GoMeet - dịch vụ họp trực tuyến trên nền điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam

14:12, 27/12/2022

VNPT GoMeet là dịch vụ hội họp trực tuyến trên nền điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam phục vụ đa dạng đối tượng và quy mô: từ tổ chức, doanh nghiệp đến giáo dục, y tế quản lý và cả chính phủ, bộ ngành địa phương.