Nền tảng

Số hóa quy trình để ứng phó và thích nghi trước sự gián đoạn chuỗi cung ứng

19:51, 14/09/2021

Từ những chia sẻ của DiCentral, các tổ chức và doanh nghiệp có thể tham khảo những giải pháp quản lý dịch vụ đầu cuối để giải quyết bài toán chuỗi cung ứng, trong khi vẫn đảm bảo tăng cường bảo mật dữ liệu và gia tăng hiệu quả kinh doanh.