Nền tảng

Nền tảng Định danh và xác thực Sinh trắc học - VNPT BioID

Nền tảng Định danh và xác thực Sinh trắc học - VNPT BioID

13:17, 21/06/2021

Nếu VNPT IOC, VNPT iGate - Cổng Dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử trên nền tảng VNPT eGov 2.0 đã khá quen thuộc với Chính phủ điện tử, Chính quyền số, đô thị thông thông minh thì VNPT BioID hẳn còn rất mới mẻ.