Ngành công nghiệp game

32 studio game tại Việt Nam tốt nghiệp Google Gaming Growth Lab 2021

32 studio game tại Việt Nam tốt nghiệp Google Gaming Growth Lab 2021

18:05, 30/09/2021

32 studio game của Việt Nam chính thức tốt nghiệp khóa đào tạo kéo dài 9 tuần của chương trình Gaming Growth Lab do Google lần đầu tiên tổ chức tại Đông Nam Á.