Nghe - xem - chơi

Fake news về Covid-19 vẫn lan tràn, khó diệt tận gốc

Fake news về Covid-19 vẫn lan tràn, khó diệt tận gốc

15:04, 29/07/2021

Cùng với sự nguy hiểm của Covid-19, một loại virus cũng có sức tàn phá không kém là “virus tin giả”.