Nghe - xem - chơi

#CreateKindness: Khuyến khích và lan tỏa sự tử tế

#CreateKindness: Khuyến khích và lan tỏa sự tử tế

16:35, 10/06/2021

CreateKindness là chiến dịch toàn cầu do TikTok khởi xướng, với chuỗi video sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức về nạn bắt nạt trực tuyến và khuyến khích sự tử tế trong cộng đồng.