Người dùng iPhone

Nhiều iPhone có nguy cơ không thể chạy dịch vụ Apple

11:29, 17/04/2023

Một chuyên gia đã gửi lời cảnh báo khẩn cấp tới người dùng iPhone khi cho biết, nên để ý đến việc nâng cấp iPhone theo lịch trình để tránh gây ra lỗi với thiết bị.