Nhân lực

Doanh nghiệp nào hợp với mô hình thuê ngoài quy trình tuyển dụng?

Doanh nghiệp nào hợp với mô hình thuê ngoài quy trình tuyển dụng?

15:57, 27/05/2021

Cho thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) là một dịch vụ trong đó doanh nghiệp sẽ chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quy trình tuyển dụng cho đối tác bên ngoài. Theo Navigos Group, đây là xu hướng mới trên thị trường tuyển dụng, thích hợp với các đơn vị có nhu cầu lớn về nhân sự. .