Nhân lực

RMIT Fintech Blockchain khuyến khích giới trẻ tiếp cận các công nghệ "hot" của tương lai

RMIT Fintech Blockchain khuyến khích giới trẻ tiếp cận các công nghệ "hot" của tương lai

10:00, 29/03/2021

Mới đây, ĐH RMIT đã khởi động cuộc thi ‘RMIT Fintech Blockchain” - một sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích sử dụng cơ sở dữ liệu và công nghệ tài chính để giải quyết các vấn đề thực tế trong xã hội.

Tuổi 15 con cần gì?
12:01, 15/03/2021