phần mềm

Người dùng là tiêu chí đánh giá thành công của nền tảng số

Người dùng là tiêu chí đánh giá thành công của nền tảng số

15:23, 07/09/2021

Đã là nền tảng thì phải là dùng chung toàn ngành, toàn quốc; còn đã là ứng dụng số thì phải là 100% người dùng… đó là tiêu chí đánh giá sự thành công của một nền tảng số…