phát triển bền vững

Panasonic Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

Panasonic Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững

15:30, 05/12/2022

Panasonic Việt Nam liên tiếp được vinh danh cho những nỗ lực đóng góp vào phát triển bền vững, ghi dấu ấn đặc biệt trong năm đầu tiên mở đầu chặng đường 50 năm tiếp theo tại Việt Nam