phát triển bền vững

Cisco công bố chiến lược môi trường bền vững thế hệ mới đầy tham vọng

Thứ ba lúc 14:22

Chiến lược môi trường bền vững mới của Cisco tập trung vào sự chuyển đổi sang năng lượng sạch, phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng tuần hoàn, và đầu tư vào các hệ sinh thái có khả năng phục hồi.