phát triển bền vững

Kết nối nâng cao sẽ trở thành "từ khóa" thành công cho tất cả các ngành công nghiệp

Kết nối nâng cao sẽ trở thành "từ khóa" thành công cho tất cả các ngành công nghiệp

Thứ sáu lúc 18:05

Cùng với Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và xu hướng Tiêu dùng bền vững, Kết nối nâng cao đang trở thành một trong những công nghệ nổi bật và quan trọng đối với nhiều ngành công nghệ, theo đánh giá của McKinsey.