sa thải nhân viên

Google sắp sa thải 10.000 nhân viên

Google sắp sa thải 10.000 nhân viên

14:49, 23/11/2022

Như là một phần trong kế hoạch nhằm cải thiện hiệu suất, Google được cho là có thể dần sa thải khoảng 10.000 nhân viên có chất lượng làm việc kém tại công ty.