Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam chính thức khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023

Samsung Việt Nam chính thức khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2022-2023

10:52, 22/09/2022

Ngày 21/9, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Điện tử Samsung Vina và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Phát triển Nhân tài Công nghệ - Samsung Innovation Campus 2022 – 2023 nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam là những người sẽ dẫn dắt sự thành công của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai.