Samsung Việt Nam

Nhà máy Samsung Việt Nam tạm ngưng hoạt động?

Nhà máy Samsung Việt Nam tạm ngưng hoạt động?

14:34, 28/11/2022

Samsung có thể phải thu hẹp lại quy mô sản xuất điện thoại tại các nhà máy của mình đặt tại Việt Nam, trong bối cảnh chi tiêu của người dùng trên toàn cầu đang giảm.