Sản xuất chip

Mỹ phê duyệt 52 tỉ USD cho các nhà sản xuất chip

Mỹ phê duyệt 52 tỉ USD cho các nhà sản xuất chip

09:27, 29/07/2022

Với tỷ lệ bỏ phiếu 64 - 32, Thượng viện Mỹ đã thông qua một đề xuất cho Đạo luật CHIPS, cho phép các nhà sản xuất bán dẫn có thể nhận được khoản tiền hỗ trợ 52 tỉ USD từ chính phủ để thúc đẩy sản xuất chip tại Mỹ.