Sản xuất chip

FPT Software sản xuất chip Make in Vietnam

10:35, 28/09/2022

Trong 2 năm tới, FPT Semiconductor dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 25 triệu đơn vị chip.