sáp nhập

Xerox quyết tâm mua bằng được HP bằng lời đề nghị hấp dẫn nhà đầu tư

Xerox quyết tâm mua bằng được HP bằng lời đề nghị hấp dẫn nhà đầu tư

14:51, 04/03/2020

Xerox tiếp tục thực hiện các nỗ lực nhằm mua lại HP bằng việc quyết định công bố lời đề nghị chào mua cổ phiếu đang lưu hành của HP.