ShopeeFood

Tôn vinh nông sản Việt bằng trải nghiệm tích cực từ thương mại điện tử

18:05, 26/04/2023

Sau khi "khởi động" với xoài cổ Khánh Hòa, dự án “Tôn vinh Nông sản Việt” sẽ đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản theo mùa nổi tiếng của các địa phương khác như: sầu riêng, hồng treo gió, vải u hồng, vải thiều, mận hậu, thanh nhãn, bơ…