Siemens

Những “từ khóa” quan trọng cho làm việc từ xa: Tương tác, linh hoạt và an toàn hơn

Những “từ khóa” quan trọng cho làm việc từ xa: Tương tác, linh hoạt và an toàn hơn

11:15, 28/09/2021

Ngày nay, làm việc từ xa, hay môi trường “hybrid work” đã không còn là câu chuyện về sở thích cá nhân, hoặc thể hiện mô hình hoạt động linh hoạt của một số công ty… Với đại dịch Covid-19, đó đã trở thành lựa chọn mang tính bắt buộc.