smartphone

Bộ Y tế: Người dân có smartphone phải cài ứng dụng khai báo y tế

14:50, 31/05/2021

Người dân có smartphone cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật Bluetooth.