số hoá truyền hình

Việt Nam chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog)

Việt Nam chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog)

15:04, 13/01/2021

Việt Nam đã chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog), hoàn thành số hoá truyền hình mặt đất từ giờ ngày 28/12/2020.