Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow 2022: Ươm mầm sáng tạo công nghệ

Solve for Tomorrow 2022: Ươm mầm sáng tạo công nghệ

16:36, 12/05/2022

Solve for Tomorrow 2022 là cuộc thi dành cho học sinh lứa tuổi 12-18, biến những bài dự thi sáng tạo của thế hệ trẻ tương lai thành giải pháp thực tiễn nhằm khắc phục các vấn đề xã hội, môi trường, giáo dục và y tế.