Tài chính - ngân hàng

Hơn 2,3 triệu người Việt đang dùng Mobile Money

15:26, 27/12/2022

Sau hơn một năm triển khai, dịch vụ tiền di động (Mobile Money) đã có 2,34 triệu người dùng trên cả nước, hơn 69% số tài khoản được mở ở các vùng sâu, vùng xa và hải đảo.