Tài chính - ngân hàng

VIB ra mắt ngân hàng số tích hợp Soft POS đầu tiên tại Việt Nam

14:16, 06/07/2023

VIB Checkout cho phép chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh quản lý tài chính thông minh với tính năng quản lý tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và khoản vay.