Tài chính - ngân hàng

Năm 2022, giá trị giao dịch qua hệ thống NAPAS tăng 83%

15:11, 23/11/2022

Theo NAPAS, năm 2022, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống NAPAS tăng trưởng 92%, giá trị giao dịch tăng 83% so với năm 2021