Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16 tỷ đồng học bổng của FSB đang chờ ứng viên

18:24, 29/09/2023

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Tập đoàn FPT, Viện Quản trị & Công nghệ FSB dành 16 tỷ đồng học bổng cho ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm