thanh toán thẻ

Năm 2024, thị trường thẻ EMV toàn cầu sẽ đạt mức 800 triệu USD

Năm 2024, thị trường thẻ EMV toàn cầu sẽ đạt mức 800 triệu USD

11:20, 02/01/2020

Theo Technavio, thị trường thẻ EMV toàn cầu dự kiến đạt mức 803,2 triệu USD trong khoảng thời gian 2020-2024 và tăng trưởng với tốc độ bình quân 7% mỗi năm.