thanh toán trực tuyến

Ngành Tài chính là đích ngắm của các cuộc tấn công do AI điều khiển

15:31, 23/11/2023

Kaspersky dự báo, các cuộc tấn công do AI điều khiển nhằm bắt chước các kênh liên lạc hợp pháp sẽ gia tăng đáng kể vào năm 2024, nhắm vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng