thử nghiệm

Google thử nghiệm dịch vụ thanh toán “Rảnh tay”

15:29, 03/03/2016

Google vừa đưa vào thử nghiệm dịch vụ thanh toán “Hands Free”, hứa hẹn sẽ giúp người dùng sử dụng nhiều dịch vụ một cách tiện lợi.