tín dụng

Home Credit công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

Home Credit công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

Thứ sáu lúc 15:48

Tập đoàn Home Credit mới đây đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021, trong đó nêu bật những bước tiến mới của công ty trong việc tuân thủ các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)