Trải nghiệm

MacBook Air M3 refurbished được mở bán

Thứ hai lúc 14:57

Mới đây, Apple đã bắt đầu bán phiên bản tân trang của các mẫu MacBook Air M3 được phát hành vào tháng 3/2024.