Trend Micro

Những ứng dụng Android ăn cắp tiền cần gỡ bỏ gấp

Những ứng dụng Android ăn cắp tiền cần gỡ bỏ gấp

15:49, 03/08/2022

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Trend Micro vừa phát hiện ra một loạt ứng dụng Android chứa phần mềm độc hại nhằm thu thập thông tin ngân hàng của người dùng.