Trend Micro

Mã độc tống tiền ransomware đã tăng gấp 8 lần trong năm 2016

Mã độc tống tiền ransomware đã tăng gấp 8 lần trong năm 2016

10:09, 29/05/2017

Mã độc tống tiền ransomware đã tăng gấp 8 lần (752%) trong năm 2016, theo hãng bảo mật Trend Micro.