tuyển dụng nhân sự

Nhân sự số thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

16:38, 12/04/2023

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động bất ngờ và khó lường, tiến trình chuyển đổi số gia tăng, nhân sự số (con người có năng lực để làm việc hiệu quả trong nền kinh tế số) là yếu tố cạnh tranh then chốt của doanh nghiệp.