ứng dụng IoT

Ứng dụng IoT: Xu hướng tương lai của doanh nghiệp

Ứng dụng IoT: Xu hướng tương lai của doanh nghiệp

15:28, 26/07/2022

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT) là cụm từ được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây và gắn liền với bước đột phá quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Những tính năng nổi bật của IoT hiện nay đã mang đến nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.