VPBank

VPBank "bắt tay" Clever Group hỗ trợ doanh nghiệp số hóa không gian làm việc

VPBank "bắt tay" Clever Group hỗ trợ doanh nghiệp số hóa không gian làm việc

15:32, 21/07/2022

Toàn bộ khách hàng doanh nghiệp của VPBank sẽ được sử dụng dịch vụ Google Workspace miễn phí trong vòng 3 tháng sau khi đăng ký dịch vụ.