windows

Microsoft phát hành ứng dụng Windows cho thiết bị Apple

14:16, 20/11/2023

Nền tảng Windows ở phiên bản ứng dụng sẽ có mặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau của Apple như macOS, iPadOS, iOS.