Xe++

Chính thức miễn đăng kiểm lần đầu xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm cho hơn 3 triệu xe cũ

Chính thức miễn đăng kiểm lần đầu xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm cho hơn 3 triệu xe cũ

Hôm nay lúc 10:54

Từ 0h hôm nay (22/3), chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với xe ô tô mới và kéo dài chu kỳ kiểm định đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ.