xử lý dữ liệu

Dell Technologies mở rộng hạ tầng CNTT ra vùng biên

Dell Technologies mở rộng hạ tầng CNTT ra vùng biên

19:40, 29/10/2021

Dell Technologies vừa chính thức ra mắt những thiết bị cơ sở hạ tầng và PC với những cải tiến đột phá về cách thức triển khai hệ thống cũng như khai thác dữ liệu.