xu thế công nghệ

10 xu hướng năng lượng viễn thông trong 5 năm tới

17:47, 13/02/2020

Khi 5G được áp dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hơn, CNTT (IT) và CNTT-Truyền thông sẽ được hợp nhất mạnh mẽ hơn nữa, cũng như cơ sở hạ tầng mạng sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Vậy những thay đổi này sẽ định hướng như thế nào cho năng lượng viễn thông?