Adobe

Adobe thâu tóm Figma với giá 20 tỉ USD

Adobe thâu tóm Figma với giá 20 tỉ USD

14:42, 16/09/2022

Adobe vừa tiến hành mua lại đối thủ Figma với giá 20 tỉ USD, bao gồm một nửa tiền mặt và một nửa cổ phiếu, nhằm thúc đẩy sự hợp tác sáng tạo cho khách hàng của cả hai công ty.