Adobe

Adobe yêu cầu nhân viên tiêm vắc xin Covid

Adobe yêu cầu nhân viên tiêm vắc xin Covid

11:08, 25/10/2021

Adobe trở thành công ty công nghệ lớn tiếp theo đưa ra các yêu cầu tiêm phòng Covid-19 cho các nhân viên của mình nếu muốn được làm việc.