Alibaba

Snapchat đặt kỳ vọng cao khi IPO

Snapchat đặt kỳ vọng cao khi IPO

16:49, 17/02/2017

Snap Inc. - công ty sở hữu dịch vụ tin nhắn video và hình ảnh Snapchat đã nộp hồ sơ IPO (chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng) lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ với quy mô ban đầu là 3 tỷ USD và kỳ vọng huy động được 4 tỷ USD. Thời điểm lên sàn được dự báo vào tháng 3 tới.