Án phạt

Anh phạt TikTok gần 16 triệu USD vì sử dụng dữ liệu trẻ em

15:46, 06/04/2023

Cơ quan giám sát dữ liệu của Anh đã phạt TikTok 15,9 triệu USD vì sử dụng dữ liệu của 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của người lớn vào năm 2020.