Apple Store

Apple Store thu thêm tiền từ các nhà phát triển ứng dụng

Apple Store thu thêm tiền từ các nhà phát triển ứng dụng

10:44, 16/04/2016

Apple Store trong thời gian tới sẽ tăng doanh thu bằng công cụ tìm kiếm theo kiểu của Google: ai trả tiền sẽ được ưu tiên hiển thị.